Now showing items 1-1 of 1

    • Fulltextové prohledávání v HBase databázích 

      Author: Stanke Michal; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Šmíd Marek
      Předmětem této práce je návrh fulltextového vyhledávání a porovnání s existujícími řešeními pro big data, konkrétně databázi Apache HBase. Důvodem pro řešení je fakt, že databáze nemá žádnou funkci indexování obsahu tabulek. ...