Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace pro výuku programování 3D grafiky 

   Author: Patrik Schiller; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce se zaměřuje na implementaci webové aplikace pro podporu výuky programování počítačové grafiky, jejímž cílem je usnadnit studentům pochopení vývoje grafických aplikací ve WebGL. Základem aplikace jsou demonstrační ...
  • Simulátor pro podporu výuky projektového řízení 

   Author: Petr Uhlíř; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou náplně výuky v předmětu Základy projektového řízení se zaměřením na oblasti, které lze podpořit formou e-learningu. Na základě rozboru dané problematiky je v rámci práce navržena a ...
  • Využití chatbotů pro podporu výuky 

   Author: Štefan Okruhlica; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Louda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Ve své bakalářské práci se zabývám vývojem chatbota a ověřením jeho vhodnosti pro podporu výukového procesu se zaměřením na oblast procesního řízení. V práci provádím i analýzu aktuální nabídky chatbotů na internetu, a to ...