Now showing items 1-2 of 2

  • Průvodce prváka s podporou chatbota 

   Author: Michaela Kahounová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Švík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu, realizaci a testování aplikace chatbota, který komunikuje s uživatelem na bázi konverzace. Na základě této Proof-of-Concept aplikace je vyhodnocena přínosnost chatbota jako ...
  • Využití chatbotů pro podporu výuky 

   Author: Štefan Okruhlica; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Louda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Ve své bakalářské práci se zabývám vývojem chatbota a ověřením jeho vhodnosti pro podporu výukového procesu se zaměřením na oblast procesního řízení. V práci provádím i analýzu aktuální nabídky chatbotů na internetu, a to ...