Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a realizace CRM systému pro podporu spolupráce fakulty s průmyslem 

   Author: Marek Tomaštík; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ivan Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V rámci bakalářské práce je popsána problematika spolupráce dvou subjektů, problema- tika spolupráce průmyslu s univerzitami, provedena procesní analýza kooperace mezi FEL ČVUT a průmyslovými partnery, provedena analýza ...