Now showing items 1-1 of 1

    • Tvorba her pro systém biofeedbackové terapie 

      Author: Sokolsky Nikita; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
      Daná bakalařská práce zabýva se tvořbou zpetnovázebních her zá učely terapie. Hry jsou součastí existujicího neurofeedbackového software vytvořeneho skupinou BioDat. Cílem her bylo dosahnout zřetelneho vizualního a zvukoveho ...