• Podpora aspektově orientovaného přístupu v algebraických specifikacích 

      Autor: Baručić Denis; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Hlavatý Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
      Tato práce se zabývá přidáním podpory aspektově orientovaného programování pro systém algebraických specifikací Maude. Byl vytvořen jazyk pro definování aspektů. Dále byl naimplementovaný aspect weaver podporující daný ...