• Validace simulátoru davu 

      Autor: Bouška Filip; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Hrstka Ondřej
      Počítačové simulace davu lidí jsou v dnešní době stále více potřebné. Využívají se při urbanistickém plánování, při simulacích testování bezpečnosti objektů nebo lokací a dále například v počítačových hrách nebo filmech. ...