Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptace mobilní aplikace na základě zvukových vstupů 

   Author: Dominik Brázdil; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání zvukových informací z okolí člověka ke zlepšení jeho interakce se zařízením. Hlavní důraz je kladen na analýzu obecného uplatnění zvuku v mobilním zařízení a na ...