Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro správu ubytovacích zařízení 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit mobilní aplikaci pro správu ubytovacích zařízení. Hlavním účelem bude organizace příjezdů a odjezdů. Cílovou skupinou jsou menší a rodinné podniky. Jedná se o komplexní ...