Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání matematických a chemických vzorců ve strukturovaných dokumentech 

   Author: Csaba Filip; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Bušta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou rozpoznávání jednoduchých matematických a chemických rovnic ve strukturovaných dokumentech. K detekci rovnic využiji systém pro detekci objektů YOLO vytrénovaný na ...