Now showing items 1-7 of 7

  • Aplikace pro klasifikaci spolupráce fakulty s průmyslem 

   Author: Nikita Shkarupa; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ivan Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem spolupráce průmyslu s Fakultou elektrotechnickou. Práce navazuje na bakalářskou práci Beaty Karlové a má za účel posunout existující model spolupráce Fakulty elektrotechnické s ...
  • Aplikace pro tenisové kluby - frontendová část 

   Author: Ondřej Mareš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá metodologií návrhu a tvorby moderní frontendové části webové aplikace, která je rozdělená na backendovou a frontendovou část. Tyto dvě komponenty jsou spolu provázány jen pomocí jasně definovaného HTTP REST ...
  • Detekce dominantní frekvence 

   Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky navrhnout a naprogramovat mobilní webovou aplikaci, která bude v reálném čase provádět analýzu zvukového signálu. Tato analýza je následně využita jako ladička na kytaru. ...
  • MyOnlineTrainer 

   Author: Dávid Michal Bulko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cieľom tejto práce bolo identifikovať proces vytvárania a plánovania tréningového programu fitness trénermi. Existuje spôsob ako to zlepšiť? Dnešný trend digitalizácie ponúka jednu myšlienku: dedikovaný softvér. Súčasný ...
  • Synchronizace distribuovaného stavu 

   Author: Matyáš Neuvirt; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Richta Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Cílem práce je popsat a překonat výzvy okamžité distribuce stavu simulace ze serveru, která se zpracovává několikrát za sekundu, na několik klientů v reálném čase. Dalším úkolem je zajistit zobrazení plynulého průběhu ...
  • Vykreslování React aplikací na straně serveru v enterprise portálech 

   Author: Václav Jančařík; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Kadlec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Single-page aplikace využívající moderní JavaScript knihovny mají spoustu výhod, co se vývoje a uživatelského prožitku týče. Jejich integrace do enterprise portálů kombinuje výhody obou technologií a je velmi žádaná ve ...
  • Webová aplikace pro kvíz v reálném čase 

   Author: Andrii Antosha; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Táto bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace umožňující hrát multiplayerové kvizové hry ve skutečném čase. Rešeršní čast práce se nejdříve zabývá analýzou požádavků, zkoumá existující řešení a ...