Now showing items 1-1 of 1

    • Ukládání geografických dat v NoSQL databázi 

      Author: Hofman Martin; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
      Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou AIXM 5.1 instančních souborů a jejich efektivním uložením do NoSQL databáze. V práci jsou nejprve rozebrány použitelné technologie a následně je proveden výběr nejvhodnějších. Pro ...