Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza vizuální integrity digitálně podepsaného PDF dokumentu 

      Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Kučera Martin
      Tato práce se zaměřuje na vizuální integritu digitálně podepsaných dokumentů ve formátu PDF, tj. vlastnosti PDF dokumentů, které mohou způsobit nekonzistentní zobrazení v závislosti na externích faktorech. Nejdříve je ...