Now showing items 1-2 of 2

  • Paralelní řešič velkých soustav lineárních nerovnic ve sdílené paměti 

   Author: Martin Pažout; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V rámci této práce byla provedena analýza, návrh a implementace paralelního řešiče velkých soustav lineárních nerovnic pomocí Fourier-Motzkinovy eliminace ve sdílené paměti, pomocí OpenMP. Obsahem této práce je popis ...
  • VST plugin pro segmentaci hudby 

   Author: Dmytro Liasko; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat VST plugin pro segmentaci hudebního signálu za účelem tvorby adaptivní hudby. Vstupní audio signál plugin získává z programů typu Digital Audio Workstation. Proces ...