• Využití byznys pravidel ve formulářích informačních systémů 

      Autor: Kratochvíl Ondřej; Vedoucí práce: Čemus Karel; Oponent práce: Černý Tomáš
      Byznys pravidla tvoří nedílnou součást informačních systémů, která slouží k omezení procesů a operací, ze kterých se systémy skládají. Současný přístup k návrhu aplikací však neumožňuje jejich efektivní reprezentaci, neboť ...