• Měření a vizualizace signálu bezdrátových sítí v interiéru 

      Autor: Fürst Roman; Vedoucí práce: Doležal Jakub; Oponent práce: Procházka Antonín
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
      Práce se zabývá studiem, analýzou a popisem způsobu měření, vizualizace a využití signálu bezdrátových sítí v interiéru. Pro tyto účely je provedena implementace mobilní aplikace pro Android, která zobrazuje dostupné ...