• Android klient restauračního systému 

      Autor: Hogenauer Tomáš; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Sporka Adam
      Cílem bakalářské práce je vytvořit Android aplikaci na tablety pro číšníky v restauraci. Aplikace bude číšníkům umožňovat práci s zakaznickými účty, objednávkami a vykonávat aktivity s nimi spojené. Aplikace nabidne ...