Now showing items 1-2 of 1

    aspect-based sentiment analysis, machine learning, natural language processing, classification, cluster analysis, word embedding (1)
    aspektově orientovaná analýza sentimentu, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, klasifikace, shluková analýza, vnoření slov (1)