Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému pro analýzu stavu převodovky po sběrnici CAN 

   Author: Yevheniy Tomenchuk; Supervisor: Košťál Martin; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Daná práce se zabývá vývojem klient-server aplikace na základě analýzy stávající komponenty aplikace (IntelliConnect) pro hodnocení chybových hlašek vozidla a úpravou pravidel jejich hodnocení. .NET Core framework, ve ...