Now showing items 1-1 of 1

  • Prototyp webového klienta vyhledávače intermodálních dopravních spojení 

   Author: Jan Hlaváč; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Tesla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba prototypu webové aplikace vyhledávače dopravních spojení při využití intermodality. V práci jsou analyzovány požadavky na vyhledávač, které jsou pak porovnány s existujícími vyhledávači. ...