Now showing items 1-5 of 5

  • Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v dopravních scénách 

   Author: Filip Langr; Supervisor: Krček Jan; Opponent: Reinštein Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   S rozmachem hlubokého učení se sledování uživatelů vozovek z dopravních kamer dostává na výsluní. Tato práce přispívá k tomuto tématu dvěma částmi. Zaprvé, implementujeme rozhraní pro hluboké neuronové sítě, s jehož pomocí ...
  • Hluboká neuronová síť pro klasifikaci satelitních snímků s využitím Open Street Maps 

   Author: Kunc Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Nabídka dat z dálkového průzkumu Země (DPZ) vzrůstá a stejně stoupá poptávka po metodách umožníjící automatickou analýzu těchto dat, jednou z těchto metod je klasificka. Nicméně přes vzrůstající poptávku, neexistuje žádný ...
  • Interpretovatelnost hlubokých neuronových sítí pro segmentaci obrazu 

   Author: Vít Macura; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Vavrečka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Od rozšíření prozkoumávání vesmíru, především v komerčním sektoru, dochází k vzinku obrovského množství satelitních snímků. Množství dat dodávaných různými satelity zvyšuje poptávku po interpretaci těchto dat za účelem ...
  • Metody redukce dimenze pro dataset funkční mapy světa 

   Author: Jan Macek; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Algoritmy redukce dimenze jsou skvělé pro hlubší pochopení datového souboru. V posledních letech jsme viděli růst algoritmů pro výběr prvků, konkrétně podtřídy sousedních grafů. V této práci jsme se zaměřili na nejmodernější ...
  • Sledování vozidel přes více nepřekrývajících se fisheye kamer v městském prostředí 

   Author: Bouček Jan; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Hrubý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá sledováním vozidel pomocí více nepřekrývajících se kamer. Cílem je návrh a realizace systému, který je schopný rozpoznat vozidla v městském prostředí a sledovat jejich polohu. Kamery mají objektiv typu ...