Zobrazují se záznamy 1-20 z 294

  • Návrh systému pro plánování mise autonomního vozidla 

   Autor: Marek Boháč; Vedoucí práce: Vošahlík David; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Algoritmy pro plánování pohybu autonomního vozidla jsou známým problémem a jeho vyřešení by znamenalo významný posun v jejich vývoji. Oproti plánování cesty, což je problém, na který máme mnoho efektivních a rychlých ...
  • Optimalizace zařízení pro získávání vody ze vzduchu 

   Autor: Pavel Souček; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem generování vody ze vzduchu. Především na optimalizaci jednoho takové zařízení za získávání vody ze vzduchu zvané AWG-DW. Hlavním cílem této práce je modelovat, kalibrovat řídit toto ...
  • Vývoj brake-by-wire systémů vozu 

   Autor: Tomáš Veselý; Vedoucí práce: Haniš Tomáš; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací inovativního Brake-by-Wire brzdného systému pro potřeby současně vznikajícího projektu protypového vozidla skupiny SDS. Hlavním cílem této práce je hardwarová a softwarová ...
  • Využití vestavěného QP solveru pro automotive aplikace 

   Autor: Tomáš Rutrle; Vedoucí práce: Haniš Tomáš; Oponent práce: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Hlavním cílem této práce je vývoj rámce pro externí solver kvadratických problémů využívající CAN a CAN FD sběrnice. V první řadě je představen mikrokontroler, na který jsou nasazeny dva různé solvery. Dále je pro kontroler ...
  • Řídicí systém pro letadlo s kolmým startem 

   Autor: Jan Belák; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce představuje novou strategii řízení letadel se schopností kolmého startu, konkrétně typu Tilt-rotor. Díky využití nelineárních řídicích algorithmů je navržený systém schopen řídit letoun ve všech fázích letu, ...
  • Systém pro odhadování stavu nabytí a kondice baterie elektromobilu 

   Autor: Jan Kučera; Vedoucí práce: Vošahlík David; Oponent práce: Knap Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce zkoumá možnosti odhadování stavu akumulátorového modulu elektrického vozidla. Motivací a konečným cílem této práce je vylepšit schopnost odhadu stavu akumulátoru ve studentské závodní formuli a pomoci dosáhnout ...
  • Ovládání a Bluetooth komunikace pro systémy aktivního osvětlení oděvů 

   Autor: Ladislav Štefka; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Lédl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Předtím než se aktivní systémy osvětlení stanou standardem osobní bezpečnosti v situacých se zhoršenými světelnými podmínkami, je nutné vyřešit, jakým způsobem je jejich uživatelé mohou pohodlně a spolehlivě ovládat. Cílem ...
  • Strukturní ladění zakázaného pásma v nanostrukturovaných diamantech 

   Autor: Matúš Kaintz; Vedoucí práce: Cammarata Antonio; Oponent práce: Zemen Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Široká škála extrémnych vlastností diamantu robí na ňom založené materiály ideálnymi na výrobu nanorozmerných zariadení so širokou aplikovateľnosťou v nanofotonike, optomechanike, fotovoltaike a elektronike. Pre takéto ...
  • Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN 

   Autor: Matěj Vasilevski; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Ille Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce dokumentuje systém na měření latencí na sběrnici CAN. Již existující systém byl oživen, aktualizován aby fungoval i na protokolu CAN FD, a lépe zdokumentován pro možnost nasazení i jinde než zde na fakultě. ...
  • Epidemiologické modelování a řízení 

   Autor: Harun Zalihic; Vedoucí práce: Hengster-Movric Kristian; Oponent práce: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Budeme zkoumat matematické epidemiologické modely, přičemž vezmeme v úvahu jak dávkové, tak síťové kompartmentové modely. Budou uvažovány různé způsoby kontroly průběhu epidemií, přičemž budou rozlišeny intervence ...
  • Grafický doprovod tanečního představení 

   Autor: Ondřej Tyle; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato práce se zabývá tvorbou systému umožňujícího promítání 2D grafiky při tanečním vystoupení, která je schopná reagovat v reálném čase na pohyby tanečníků. V první části je shrnutí současných metod detekce lidské postavy. ...
  • Řídicí systém pro aktivní podvozek vozidla 

   Autor: Jiří Minarik; Vedoucí práce: Liškář Petr; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Bezpečnostní systémy jako ESP a ABS jsou omezeny saturací sil v kontaktní ploše pneumatik. Active Camber Control může aktivně měnit saturaci a tím poskytovat vyšší hodnocení v bezpečnosti a výkonu auta. Tato práce poskytuje ...
  • Návrh a realizace iterativního učícího řídicího systému pro dynamický plotr 

   Autor: Marek Bečka; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroniky a řídicího systému pro platformu pro experimentování s Iterativním učícím se řízením (ILC). Toto mechatronické zařízení má podobu planárního plotru, jehož výhodou je pěkná ...
  • Globální lokalizace mobilního robotu náhodně umístěnými umělými značkami 

   Autor: Can Gundogdu; Vedoucí práce: Košnar Karel; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Práce je založena na implementaci lokalizační techniky pomocí náhodně umístěných umělých markerů. Pro doplnění lokalizační části jsou studovány, vyvíjeny a nakonec testovány v simulaci techniky vyhýbání se překážkám. Je ...
  • Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty 

   Autor: Lucie Halodová; Vedoucí práce: Mudrich Lenka; Oponent práce: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá selháními, které nastávají při vykonávání planů specifikovaných operátorem v industriálních prostředích jako například tam, kde autonomní pozemní vozidla převážejí zboží. Hlavním problémem je, že umělá ...
  • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

   Autor: Jitka Hodná; Vedoucí práce: Novák Tomáš; Oponent práce: Šipoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...
  • Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her 

   Autor: Šimon Pavlín; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. ...
  • Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem 

   Autor: Daniel Smrčka; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabýva fyzickou interakcí človeka s bezpilotní vícerotorovou helikoptérou. Pro účely této práce byla navržena a postavena specializovaná platforma, která je vhodná pro danou aplikaci. Byl odvozen dynamický ...
  • Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně 

   Autor: Lukáš Fanta; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Close-Enough Traveling Salesman Problem (CETSP), varianta dobře známého problému obchodního cestujícího (TSP), je jedním z důležitých problémů při aplikacích zabývajících se trasováním a plánováním cest na oblastech tvaru ...
  • Návrh pokročilého trakčního systému vozu 

   Autor: Jakub Valerián; Vedoucí práce: Haniš Tomáš; Oponent práce: Lászlo Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce pojednává o návrhu pokročilé trakční kontroly pro elektrické vozidlo. První část je věnována teoretickému průzkumu, tedy pohonu celého vozidla a přenosu síly přes pneumatiky, jednotlivým typům elektrických vozidel ...