Now showing items 1-6 of 6

  • Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek 

   Author: Drs Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Jakovenko Jiří
   Výsledkem této práce je nová mikromanipulační technologie využívající dielektroforézy k manipulaci s pevnými i kapalnými látkami v kapalném médiu. První část práce se zabývá demonstrací principu 2D manipulace s polystyrenovými ...
  • Rijkeho trubice jako hudební nástroj 

   Author: Krištof Pučejdl; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Rijkeova trubice je starý fyzikální experiment, který demonstruje spontánní vznik zvuku v otevřené trubce se zdrojem tepla. Tento jev je zkoumaný zejména ve spojitosti s jinými termoakustickými systémy. V této práci jsem ...
  • Robotická platforma pro simulaci stavu snížené gravitace 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Současné a budoucí vesmírné mise vyžadují testování nových robotických konceptů například pro servisování satelitů, čištění vesmírného smetí a přistávání na vesmírných tělesech s nízkou gravitací. Proto je třeba zreplikovat ...
  • Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci 

   Author: Richter Filip; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se věnuje úpravám a inovaci na platformě MagMan. Práce srovnává možné varianty řešení řídícího systému nezávislého na osobním počítači, který je zároveň dostatečně kompaktní a mobilní. V této práci je také popsána ...
  • Řízení dielektroforézy založené na optimalizaci v reálném čase 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Čapek Miloslav
   Tato práce popisuje návrh řízení pro bezkontaktní manipulaci s mikro- a mezoskopickými objekty pomocí dielektroforézy. Konkrétně je dokumentován výchozí stav systému založeného na optimalizaci v reálném čase. Řešený problém ...
  • Virtuální senzory hmotnostních toků vzduchu a recirkulovaných spalin pro spalovací motory s turbodmychadlem 

   Author: Tabaček Jaroslav; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Zemánek Jiří
   V dnešnej dobe sa emisné normy pravidelne sprísňujú, čo núti automobilový priemysel vytvárať pokročilé riadenia motorov, ktoré vyžadujú presné merania. Taktiež výmena fyzických senzorov za virtuálne bez straty presnosti ...