Now showing items 1-1 of 1

  • Hluboká neuronová sít pro mapování města s využitím dat z Google Street View 

   Author: Varun Burde; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Kubelka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   S rozvojem výpočetní síly a rozsáhlýmidatovými soubory vede masivní zlepšeníhluboké neuronové sítě k mnoha rozšíře-ným aplikacím. Jednou z aplikací hlubokéneuronové sítě je řešení problémů počíta-čového vidění, jako je ...