Now showing items 1-4 of 4

  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Author: Trafina Tomáš; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...
  • Navigační systém pro indoor aplikace 

   Author: Paclík Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Brož Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci indoor navigačního systému založeného na inerciálních senzorech, senzoru barometrického tlaku a čtyřech senzorech vzdálenosti. Součástí práce je rozbor navigační úlohy, návrh ...
  • Přesný inerciální navigační systém kategorie "Tactical grade" 

   Author: Bílý Marek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Míča Ivan
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací SW pro inerciální navigační systém (INS). INS využívá dvě mikrokontrolérové jednotky, a to měřicí a výpočetní. Měřicí jednotka zabezpečuje sběr dat z quartz akcelerometrů a ...
  • SW řídicích jednotek kamerového pozičního systému určeného pro sledování cílů 

   Author: Koudelka Luboš; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Dvořák Václav
   Cílem teto diplomové práce je návrh a vytvoření firmwaru mikrokontroléru pro realizaci a zabezpečení komunikace mezi počítačem a periferiemi pozičního systému - systému používajícího kamery pro sledování cílů a určování ...