Now showing items 1-2 of 2

  • Hluboká neuronová sít pro mapování města s využitím dat z Google Street View 

   Author: Varun Burde; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Kubelka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   S rozvojem výpočetní síly a rozsáhlýmidatovými soubory vede masivní zlepšeníhluboké neuronové sítě k mnoha rozšíře-ným aplikacím. Jednou z aplikací hlubokéneuronové sítě je řešení problémů počíta-čového vidění, jako je ...
  • Přesné měření vlastní trajektorie vozidla 

   Author: David Pekárek; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Reinštein Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá odhadováním vlastní trajektorie vozidla na základě měření z inerciální jednotky, jež by mohlo být důležitým prvkem autonomního a asistovaného řízení. Výchozím testovaným algoritmem s vynikajícími ...