Now showing items 1-1 of 1

  • Optimální řízení vodní kaskády 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Rehák Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je seznámení se s Vltavskou vodní kaskádou a zkonstruování vhodného matematického modelu založeného na fyzikálních rovnicích, který se bude věrně podobat reálnému systému, pro potřeby optimálního řízení. ...