Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce teplonosného média z provozních dat odstředivého čerpadla 

   Author: Ondřej Šrámek; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Řehoř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se zabývá detekcí teplonosného média jedno-trubkových otopných systémů. V~úvodu práce je vyhodnocen vliv vybraných vlastností přepravované kapaliny na~výkon odstředivého čerpadla. Následně je představen postup ...