Now showing items 1-1 of 1

    • Ověřování rozvrhu zpráv pro Profinet IRT 

      Author: Halíř Lukáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Čermák Jiří
      Tato práce se zabývá ověřováním plánu zpráv v sítích Profinet IRT. Pro ověřování byly v této práci implementovány a popsány dva přístupy. Prvním z přístupů je oveření plánu statickou kontrolou jeho parametrů podle zadaných ...