Now showing items 1-17 of 17

  • Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin 

   Author: Novák Ondřej; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. Předzpracování je provedeno ...
  • Energetické úspory v simulaci digitální továrny 

   Author: Ron Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komponenta pro měření a predikci spotřeby elektrické energie 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření a řízení spotřeby elektrické energie na výrobních linkách 

   Author: Pavlík Vojtěch; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování komunikace Profinet 

   Author: Prášek Jan; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Wollschlaeger Martin
   Tato práce využívá simulační nástroj OMNeT++ k simulaci sítí Profinet. Výsledné řešení modelů jednotlivých síťových zařízení je vysoce parametrizovatelné a připravené pro možnost budoucího rozšíření. Dále se práce zabývá ...
  • Ověřování rozvrhu zpráv pro Profinet IRT 

   Author: Halíř Lukáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Čermák Jiří
   Tato práce se zabývá ověřováním plánu zpráv v sítích Profinet IRT. Pro ověřování byly v této práci implementovány a popsány dva přístupy. Prvním z přístupů je oveření plánu statickou kontrolou jeho parametrů podle zadaných ...
  • Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou 

   Author: Ansorge Michal; Supervisor: Fenyk Miloš; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Technologie IO-Link byla vyvynuta jako standardizovaný komunikační protokol pro moderní a chytré senzory a aktuátory. Tato práce popisuje moderní metody vývoje, které mohou být použity při vývoji IO-Link Master zařízení a ...
  • Přenositelný webový server pro specifické aplikace na zařízeních s OPC UA 

   Author: Jiří Kalousek; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Renza Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Komunikace hraje v dnešním světě plném technologií klíčovou roli a informace představují nemalou hodnotu. Do průmyslového prostředí je na všech úrovních čím dál více zaváděna automatizace. Zařízení od senzorů a akčních ...
  • Robotický stolní fotbal 

   Author: Myslivec Vojtěch; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pecka Jaroslav
   Cílem této práce je navrhnout řízení jedné osy stolního fotbalu na základě snímání polohy míče vhodnou kamerou a toto navržené řešení implementovat a ověřit. Pohyb osy umožňují dva motory, jeden osou rotuje a druhý pohybuje ...
  • Řízení pohonů na FPGA v síti Profinet 

   Author: Ryčl Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Sykora Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení, založeném na FPGA, které bude schopné fungovat jako vzdálené vstupně-výstupní zařízení v PROFInet síti. Zařízení bude obsluhovat jeden či více třífázových motorů. Bude potřeba ...
  • Řízení pohonů na FPGA v síti Profinet 

   Author: Ryčl Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Sykora Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení, založeném na FPGA, které bude schopné fungovat jako vzdálené vstupně-výstupní zařízení v PROFInet síti. Zařízení bude obsluhovat jeden či více třífázových motorů. Bude potřeba ...
  • Sběr a analýza pohybových dat z průmyslových robotů 

   Author: Petr Cezner; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce, mnoho průmyslových podniků hledá metody, které by jim snížily náklady na údržbu zařízení. V této práci, jsou popsány a zhodnoceny dvě metody, využívající EthernetKRL nebo průmyslové ...
  • Simulace rozsáhlejších výrobních celků 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Lada Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace výrobních linek 

   Author: Šimek Pavel; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   Tato práce se zabývá simulacemi výrobních linek s využitím softwarových nástrojů Tecnomatix od společnosti Siemens Industry Software. Tecnomatix obsahuje několik nástrojů pro plánování a ověřování výrobních procesů. V této ...
  • Simulace výrobních procesů 

   Author: Konopa Miroslav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Testování pohonů na síti Ethernet/IP 

   Author: Procházka Petr; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pecka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Verifikace programů pro PLC 

   Author: Maslikiewicz Ondřej; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-19)
   Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním ...