Now showing items 1-3 of 3

  • Detekce pohybu objektu PIR senzory v polární konfiguraci 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   Tato práce se zabývá určením polohy objektu pomocí PIR senzorů umístěných do kruhu. V úvodu je popsán princip PIR senzoru společně s digitálními filtry. Další kapitoly jsou věnovány ukázce výstupů získaných pomocí vývojového ...
  • Hybridní úĺožiště dat pro simulátor přenosové sítě 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Střelec Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem struktury úložiště dat pro simulátor elektrické přenosové soustavy a aplikace, která toto úložiště bude spravovat. Jejím výsledkem jsou funkční aplikace napsané v jazyce Python a C# ...
  • Paralelizace revidované simplexové metody na GPU 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Bukata Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)