Now showing items 1-2 of 2

  • Nekooperativní metody vyhýbání silničních vozidel 

   Author: Schaefer Martin; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí 

   Author: Lupenko Nikita; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva demonstrativní modely předpovědi, ...