• Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů 

      Autor: Kumpošt Vojtěch; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Saifutdinova Elizaveta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
      Tato bakalářská práce se zabývá využitím hypnogramů a cyklických alternujících vzorců (CAP) při analýze polysomnografických záznamů. Hypnogramy i CAP představují užitečné nástroje užívané experty při analýze spánku a ...