Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení BLDC motoru s Halovými sondami pomocí six-step algoritmu založeného na STSPIN32F0A 

   Author: Martin Kala; Supervisor: Stejskal Jan; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá bezkartáčovými stejnosměrnými motory. V rámci elektrických pohonů jsou kategorizovány a je popsán princip jejich funkce, tedy zarovnávání magnetického pole permanentních magnetů na rotoru do magnetického ...