• Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze 

   Autor: Vlasova Anastasia; Vedoucí práce: Herman Ivo; Oponent práce: Ahmad Aasem
   Tento dokument ze zabývá implementací bezdrátové komunikace mezi autodráhovými autíčky. Tato komunikace je použita pro implementaci dopředného řízení, o které je rozšířen již implementovaný zpětnovazební kaskádní regulátor ...
  • Využití levných senzorů pro autonomní kolony 

   Autor: Ignjatović Miodrag; Vedoucí práce: Ecorchard Gael Pierre Marie; Oponent práce: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci ...
  • WiFi pro kolonu autodráhových vozidel 

   Autor: Hývl David; Vedoucí práce: Herman Ivo; Oponent práce: Dolinský Kamil