Now showing items 1-6 of 6

  • Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Byl navržen a otestován lokalizační algoritmus určený pro tramvaje. Algoritmus využívá rozšířeného Kalmanova filtru k fúzi měření z přijímače satelitní navigace, inerciální měřicí jednotky a odometrie.
  • Automatické zarovnání palubní inerciální měřicí jednotky z naměřených dat 

   Author: Antonín Melenovský; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zaměřuje na návrh offline algoritmického postupu pro určení orientace připevněných palubních senzorů IMU vůči vozidlu, který je založen na datech ze senzorů IMU a GNSS. Návrh řešení cílí na větší pozemní ...
  • Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze 

   Author: Vlasova Anastasia; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Ahmad Aasem
   Tento dokument ze zabývá implementací bezdrátové komunikace mezi autodráhovými autíčky. Tato komunikace je použita pro implementaci dopředného řízení, o které je rozšířen již implementovaný zpětnovazební kaskádní regulátor ...
  • Platforma pro prototypování algoritmů pro palubní odhadování pohybových stavů vozidel multisenzorickou fúzí 

   Author: Matěj Kříž; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá vývojem jednodeskové platformy pro sběr dat ze senzorů pohybových stavů vozidel a pro prototypování algoritmů, které tato data fúzují. Tato platforma by měla zjednodušit záznam dat a standardizovat ...
  • Využití levných senzorů pro autonomní kolony 

   Author: Ignjatović Miodrag; Supervisor: Ecorchard Gael Pierre Marie; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci ...
  • WiFi pro kolonu autodráhových vozidel 

   Author: Hývl David; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Dolinský Kamil