Now showing items 1-7 of 7

  • Návrh a realizace zařízení pro snímání suprasystolických oscilací 

   Author: Filip Šlapal; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro snímaní suprasystolických pulsací za účelem získání rychlosti šíření pulzní vlny. Ta je považována za významný neinvazivně měřitelný parametr odrážející stav ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání tremoru 

   Author: Pavel Tržil; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce řeší problematiku měření a ukládání dat potřebných pro vyhodnocení tremoru. Součástí práce je návrh a realizace zařízení pro měření tremoru za použití akcelerometru. Navržené zařízení umožňuje měření a zazanamenání ...
  • Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Annamária Miheličová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Farmakologická liečba duševných ochorení môže byť v budúcnosti podporovaná nefarmakologickým spôsobom liečby v podobe fototerapie. Práca obsahuje vysvetlenie tejto problematiky a jej účinnosť. Hlavným cieľom je predstaviť ...
  • Řízení světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Barbora Havránková; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce je věnována problematice fototerapie a vlivu osvětlení na člověka. Její náplní je teoretický rozbor těchto témat a následný návrh fototerapeutického zařízení vhodného pro domácí použití. Tím je světelná lampa. ...
  • Sensorické řešení zabraňující pádu z vyvýšeného místa pro robotickou platformu mBot 

   Author: Marek Rušin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Robotické stavebnice na bázi Arduino alebo Raspberry Pi sa stávajú čoraz viac populárnejšími, platforma mBot je založená práve na bázi Arduino. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť senzorické riešenie pre robotickú platformu ...
  • Využití platformy mBot pro návrh robotického podvozku 

   Author: Lukáš Daněk; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat úpravy jednoduché robotické stavebnice mBot, které umožní přesný a rychlý pohyb na souřadnice na hladkém povrchu. Bylo nutné vybrat vhodnou metodu určování pozice robotu a vhodný ...
  • Zpracování signálů z inerciálních sensorů za účelem stanovení míry tremoru 

   Author: Adam Jirák; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tremor (třes) je mimovolný rytmický oscilační pohyb jedné, či více částí těla, který je častým příznakem pacientů s roztroušenou sklerózou. Často má na jejich běžný život velmi negativní vliv. Tato práce se zaměřuje na ...