Now showing items 1-20 of 28

  • Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel 

   Author: Jakub Valerián; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce pojednává o prevenci výpadku jističe v domě díky řízení distribuce elektrické energie skupině nabíjejících se elektrických vozidel. Počítá se přitom i se zpožděním jak v části řízení, tak i při získávání měření. ...
  • Algoritmy vedení po trati pro vozidla s více stupni volnosti 

   Author: Jakub Macar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Rutrle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Rozvoj autonomních vozidel ve veřejné dopravě upoutal pozornost široké veřejnosti a začal být považován za možné řešení v otázce dopravy. V důsledku toho vzrostl význam algoritmů vedení po trati a zároveň se zvýšily požadavky ...
  • Analýza vlivu komponent vozu na traťový čas 

   Author: Richard Ciglanský; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Táto bakalárska práca hodnotí vplyv vektorovania krútiaceho momentu, riadenia natočenia zadných kolies a zariadenia na produkciu ground effectu na čas na kolo. Na dosiahnutie tohto cieľa práca predstavuje toolbox na výpočet ...
  • Automatické řízení pro RC drag racing: maximální zrychlení a efektivní brzdění 

   Author: David Krňávek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato práce se zabývá vývojem platformy a řídicích algoritmů pro RC drag racing. To zahrnuje úpravy existujícího vozidla, vytvoření matematického modelu jeho dynamiky, zpracování dat ze senzorů a nakonec návrh samotného ...
  • Lokalizace autonomního vozidla 

   Author: Martin Jeřábek; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Twardzik Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Vývoj elektronických asistenčních systémů v automobilech, počínaje druhou polovinou 20. století, významně zvedá poptávku po precizních měřeních dat o stavu vozidla. S nástupem autonomních aut a přeaktuovaných vozidel, ...
  • Modelování a návrh řízení systému ABS 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je rozšířit model dvoustopého vozidla o komponenty brzdné soustavy a navrhnout alogoritmy řízení brždění kol. Práce srovnává dnes běžně používaný koncept, kterým jsou hydraulické brzdy, s nově vzikajícími ...
  • Návrh elektronického stabilizačního systému vozu 

   Author: Lukáš Halaška; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   S ohledem na význačný pokrok technologií autonomního řízení mají moderní vozidla ve své výbavě širokou škálu elektronických řídících systémů, které významně zlepšují bezpečnost dopravy. Jedním z nich je elektronický ...
  • Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky 

   Author: Vít Fanta; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Salášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout část adaptivního tempomatu tak, aby zachoval jízdní komfort, pokud se před daný vůz nečekaně zařadí jiné vozidlo. Funkce tohoto systému je poté ověřena několika experimenty, při kterých byla ...
  • Plánování trajektorie pro autonomní vozidla 

   Author: Antonín Hruška; Supervisor: Novotný Matěj; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie pro autonomní vozidla. Jejím cílem je seznámit laického čtenáře s širší problematikou plánování trajektorie pro neholonomní robotická vozidla, která se pohybují v ...
  • Pokročilé koncepty řízení jízdních platform s redundantním ovládáním 

   Author: Jan Belák; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce představuje několik strategií řízení príčné dynamiky vozidel s možností natáčení všech čtyř kol. Na začátku práce je odvozen dvoustopý model auta, zaměřený na jednoduchou identifikaci parametrů vozidla. Tento ...
  • Řízení podelného skluzu kol vozidla 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod souhrnným názvem model based ...
  • Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu 

   Author: Petr Turnovec; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá vývojem řídících systémů pro rozdělování hnacího momentu na kola zadní nápravy vozidla. Nejprve je představen matematický model vozidla a jeho kol. Pak je rozebírána stabilita vozidla, jeho nedotáčivost ...
  • Řízení tepelně-hydraulického systému pomocí softwaru REXYGEN 

   Author: Lukáš Navara; Supervisor: Havel Petr; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na řízení tepelně-hydraulického systému pomocí softwaru REXYGEN. Hlavním cílem je navrhnout regulátor, který řídí viskozitu taveniny pomocí regulace teploty v místě jejího dávkování do ...
  • Senzorické vybavení pro posturometrickou platformu 

   Author: Adam Šťastný; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Práce se zabývá návrhem senzorické platformy pro měření posturometrických dat pacienta. Práce se zaměřuje na výběr vhodného senzorického vybavení platformy, komunikačního protokolu pro posílání změřených dat a na návrh ...
  • Software pro posturometrickou platformu 

   Author: Josef Vágner; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro řidící jednotku posturometrické platformy určené pro běhací pás, která slouží k posturografické analýze pacienta a jeho chůze. Práce navrhuje vhodné algoritmy a procedury pro ...
  • Stavba demonstrátoru řídicího systému brzd 

   Author: Milan Mitterko; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Cílem této práce je vytvoření funkčního demonstrátoru brzdění po drátě, s verifikovaným řídícím algoritmem. Nejdříve je prezentována architektura platformy, její použité části a konečné sestrojení. Následně, je popsána ...
  • Trakční algoritmy vozu pro nízké rychlosti 

   Author: Jan Kohout; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Lászlo Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   V této práci se zabývám vývojem systému řízení trakce vozidla. Cílem bylo vyvinout systém řízení trakce, který funguje při rychlostech blízkých nule. Nejprve jsem popsal dostupné matematické modely pro pneumatiky a vozidlo, ...
  • Vyhodnocení energetické účinnosti vozidel s více stupni volnosti 

   Author: Kateřina Hobzová; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Boháč Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Cílem této práce je vyhodnotit energetickou účinnost vozidel s více stupni volnosti se zaměřením na dynamické řízení a algoritmy pro vedení po trati. Pro účely této práce byl navržen model dvoustopý model vozidla s ...
  • Vývoj algoritmů adaptivního tempomatu 

   Author: Jan Švancar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Úcelem této práce bylo vyvinout testovací rozhraní pro Adaptivní tempomat ve virtuálním prostredí a vyvinout algoritmus Adaptivního tempomatu s požadavky na bezpecnost a komfort pasažéru k otestování. K vytvorení testovacího ...
  • Vývoj brzdného systému vozu 

   Author: Vojtěch Ullmann; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce poskytuje přehled brzdových systémů v automobilovém průmyslu. Zvláštní pozornost je věnována elektrickým posilovačům brzd, které jsou dnes nejbliže implementaci brake-by-wire systému i po bezpečnostní ...