Now showing items 1-1 of 1

    • Simulace aerodynamického chování silničního tunelu 

      Author: Gola Daniel; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Váňa Zdeněk
      Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání ...