• Simulace aerodynamického chování silničního tunelu 

      Autor: Gola Daniel; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Váňa Zdeněk
      Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání ...