Now showing items 1-2 of 2

  • Model pro detekci přítomných dílů v zásobníku robotické buňky 

   Author: Radim Průdek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Cezner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Cílem této práce je realizace staveb z dřevěných stavebních dílů umístěných v zásobníku a jejich následné rozebrání za pomoci průmyslového robotického manipulátoru KUKA. Pro identifikaci přítomnosti stavebních dílů v ...
  • Optimalizace robotických trajektorií 

   Author: Cezner Petr; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...