Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh regulace teplovodní kotelny 

   Author: Žižka Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Pospíšil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní problematikou technologie vytápění, regulace a PLC řídicích systémů a za pomoci těchto teoretických znalostí následně navrhnout elektrické schéma zařízení pro regulaci ...