Now showing items 215-234 of 390

  • Parametrizace vícekanálového intrakraniálního elektroencefalogramu v epileptologii 

   Author: Vondrlík Josef; Supervisor: Havel Tomáš; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro správu a sdílení projektů 

   Author: Sklář Daniel; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Viktora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce pojednává o problému konzultační společnosti, kterým je nevhodné řešení správy a sdílení projektů. V práci je tato problematika analyzována, následně je navrženo řešení, jehož základ je implementován. ...
  • Plánování pohybu pro 3D objekty 

   Author: Filyó Dominik; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech významných algoritmů ...
  • Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka 

   Author: Zahrádka David; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá optimalizačním problémem Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. Jeho cílem je maximalizovat odměnu získávanou navštěvováním blízkého okolí zadaných lokací s předem stanovenou odměnou ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Author: Brejchová Michaela; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou ...
  • Plánování trajektorie pro autonomní vozidla 

   Author: Antonín Hruška; Supervisor: Novotný Matěj; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie pro autonomní vozidla. Jejím cílem je seznámit laického čtenáře s širší problematikou plánování trajektorie pro neholonomní robotická vozidla, která se pohybují v ...
  • Plánování trajektorie pro bezpilotní letoun za účelem sledování pozemních objektů pomocí inerciálně stabilizované kamerové platformy 

   Author: Kreč Michal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Rathouský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování trajektorií ve virtuálním 2D prostředí 

   Author: Kasl Zdeněk; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Pohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentace 

   Author: Hrych Petr; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá problémem řízení letového provozu na letišti. V úvodu je představena struktura letiště a způsob pozemního řízení. Dále je provedena rešerše možných zdrojů dat pro reprezentaci letiště a vytvořena ...
  • Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení 

   Author: Cvengroš Matúš; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pokročilé koncepty řízení jízdních platform s redundantním ovládáním 

   Author: Jan Belák; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce představuje několik strategií řízení príčné dynamiky vozidel s možností natáčení všech čtyř kol. Na začátku práce je odvozen dvoustopý model auta, zaměřený na jednoduchou identifikaci parametrů vozidla. Tento ...
  • Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu. 

   Author: Jirků Michal; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je návrh, implementace a experimentální ověření lokalizačního systému pro robotickou platformu, která je vyvíjena jako součást projektu TRADR (http://www.tradr-project.eu/) a je vybavena širokou škálou ...
  • Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu 

   Author: Gurtner Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Popis epileptické sítě pomocí distribuce interiktálních výbojů 

   Author: Julie Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Iritační zóna je součástí konceptu epileptické sítě. Skládá se z podsítí, klastrů, které jsou schopny generovat nezávislé populace interiktálních výbojů (IED). Cílem práce bylo vytvořit a optimalizovat algoritmus, který ...
  • Porovnání modulačních metod ZePoC a optimální PWM 

   Author: Vykouk Michal; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Posilované učení pro manipulaci se skupinami objektů pomocí fyzikálních silových polí 

   Author: Dominik Hodan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Švarný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   This bachelor's thesis deals with the simulation of a magnetic manipulation platform called Magman and methods of reinforcement learning that utilize the implemented simulator for training. Both of the implemented algorithms, ...
  • Posuzování kvality mobilního EKG 

   Author: Odstrčilík Tadeáš; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie 

   Author: Tran Duc Minh; Supervisor: Hlavnička Jan; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Řečová analýza neurodegenerativních onemocnění jakou je Parkinsonova nemoc (PD) a Hungtingtonova nemoc (HD) přináší obrovský potenciál pro automatizovaný systémy hodnocení u populace pod rizikem vzniku neurodegenerativních ...
  • Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích 

   Author: Troller Milan; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Listík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Již dávno bylo jasné že OCR (Optical Character Recognition) je kýženým cí- lem. Na dosažení tohoto cíle bylo vyna- loženo v průběhu desetiletí značné úsilí. V současnosti je tento problém poklá- dán za více méně vyřešený, ...
  • Pravděpodobnostní predikce času dosažení význačných bodů v trajektorii letadel 

   Author: Kittler Mojmír; Supervisor: Hanton Karel; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)