Now showing items 175-194 of 390

  • Návrh algoritmů pro řízení vzduchotechnických jednotek 

   Author: Bartoš Petr; Supervisor: Široký Jan; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou v praxi používaných řídicích algoritmů vzduchotechnických jednotek a následným navržením univerzálních řídicích programových bloků, na základě obecných poznatků, pro snadnější programování ...
  • Návrh DB pro řízení neurofeedback centra 

   Author: Procházka Radek; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh decentralizovaného PID regulátoru pro model čtyřválcové vodárny 

   Author: Bäumelt Tomáš; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh diagnostického testu pro pacienty trpících Parkinsonovou poruchou 

   Author: Kubeš Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh elektronické časomíry pro předmět A3B99RO Roboti 

   Author: Janoušek Erik; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh elektronického stabilizačního systému vozu 

   Author: Lukáš Halaška; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   S ohledem na význačný pokrok technologií autonomního řízení mají moderní vozidla ve své výbavě širokou škálu elektronických řídících systémů, které významně zlepšují bezpečnost dopravy. Jedním z nich je elektronický ...
  • Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky 

   Author: Froněk Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Haumer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. ...
  • Návrh komunikačního subsystému pro bezpilotní letadlo 

   Author: Kubica Vojtěch; Supervisor: Selecký Martin; Opponent: Rollo Milan
   Cílem této studie je prozkoumat vlastnosti a použitelnost některých technologií používaných v komunikačních systémech bezpilotních letadel. Stanovení míry použitelnosti těchto technologií je podpořeno daty z uskutečněných ...
  • Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele 

   Author: Sedláček Zbyšek; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout a vytvořit platformu pro hraní deskových her slepými uživateli online. Platforma bude navržena pro telefony s operačním systémem Android. Součástí práce je také implementace hry, na ...
  • Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené 

   Author: Obrusník Vít; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je analýza a pří- prava nástroje pro psaní textových RPG her pro nevidomé. Následně bude imple- mentována mobilní aplikace s uživatel- ským rozhraním navrženým specielně pro nevidomé a slabozraké. ...
  • Návrh regulace teplovodní kotelny 

   Author: Žižka Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Pospíšil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní problematikou technologie vytápění, regulace a PLC řídicích systémů a za pomoci těchto teoretických znalostí následně navrhnout elektrické schéma zařízení pro regulaci ...
  • Návrh robota 'Ludvíka' pro propagační účely fakulty 

   Author: Matěj Štětka; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je stavba humanoidního robota ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 pro propagační účely fakulty FEL a pro spolupráci s PKF - Prague Philharmonia. Při stavbě bylo využito především součástek z LEGO. ...
  • Návrh řídící architektury pro bezpilotní vrtulník LinkQuad 

   Author: Zajačík Michal; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Návrh řídícího systému autonomního závodního vozidla 

   Author: Marek Boháč; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Vošahlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se zabývám popisem návrhu, vývoje a implementace řídícho systému pro první autonomní závodní formuli týmu eForce Driverless pro soutěž Formula Student. Práce se zaměřuje zejména na plánování pohybu, řízení ...
  • Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru 

   Author: Nekovář František; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se zabývá návrhem matematického modelu a řízením experimentální platformy pro demonstraci magnetické levitace CE152. Řízení je realizováno mikrokontrolérem TMS320F28335. Matematický model je odvozen v podobě stavových ...
  • Návrh řízení pro inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh schématu zapojení a desky plošných spojů pro Workswell SMARTIS gen 2 

   Author: Ondřej Brejla; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem elektrického schématu a následným návrhem desek plošných spojů pro prototyp termokamery. Popisuje fungování komunikací využitých v navrženém zařízení. Následně popisuje navrhnuté schéma a ...
  • Návrh senzoru pro měření kvality vnitřního prostředí s LCD displejem a externím bezdrátovým čidlem. 

   Author: Martin Faltus; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Adam Škorpík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Táto bakalárska práca pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť sa venuje úprave centrálnej jednotky IAQ slúžiacej na monitorovanie kvality vnútorného ovzdušia (teploty, tlaku, relatívnej vlhkosti, koncentrácie CO2, ...
  • Nekooperativní metody vyhýbání silničních vozidel 

   Author: Schaefer Martin; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Numerické optimalizace průmyslových procesů 

   Author: Caletková Lenka; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Salášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)