Now showing items 151-170 of 390

  • Modelování a řízení výukového modelu čtyřosého gyroskopu 

   Author: Bukai Evyatar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Modelování a základní řízení pro distribuovaný magnetický manipulátor 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování akustických rovinných vln v plynech s proměnnou teplotou 

   Author: Chaika Hanna; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Husník Libor
   Bakalářská práce se zabývá modelováním rovinných akustických vln v plynech s proměnnou teplotou. Pro šíření rovinných vln v teplotně nehomogenním prostředí byla odvozena vlnová rovnice s proměnnými koeficienty. Pro vybrané ...
  • Modelování dielektroforézy pro účely zpětnovazebního řízení 

   Author: Nikolaev Ivan; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování vlivu zákaznické spokojenosti na profitabilitu společnosti 

   Author: Dvořáková Monika; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Prokeš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování, simulace a návrh řízení pro stabilizaci laserového svazku 

   Author: Bosák Jan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem řízení pro stabilizaci svazku laseru v centru HiLASE. Vlivem teplotního driftu se svazek hýbe a musí být stabilizován. V laseru je 11 uzlů, které ovlivňují následující zrcadla. Cíl ...
  • Modul lokalizace mobilního robotu pro systém Player 

   Author: Bedroš Roman; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Modulární systém pro zpracování PSG záznamů 

   Author: Štěpánek Petr; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Bělehrad Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modulový fluxgate magnetometr s digitálním výstupem 

   Author: Pešek Martin; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Záměrem této práce bylo navržení a realizace unikátního vysoce přesného fluxgate magnetometru s digitálním výstupem a dalšími volitelnými funkcemi, jehož vývoj je motivován náročnými požadavky potenciálních uživatelů. V ...
  • Multiagentní systémy jako řídicí algoritmy v počítačových hrách 

   Author: Slánský Ondřej; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Píbil Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání 

   Author: Sláma Jakub; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Celková ztráta tahu u letadel je velmi nebezpečná situace, která vyžaduje zvolit vhodnou dosažitelnou přistávací plochu a provést nouzové přistání bez motoru. Čas na zvolení místa přistání je omezený aktuální výškou letadla, ...
  • Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy 

   Author: Kubašta Petr; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Navigace v budovách 

   Author: Průcha Martin; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   Tato práce se zabývá možností realizace snadné navigací lidí (zejména návštěvníků) ve složitých a rozlehlých budovách (například úřady, nemocnice), její realizace za použití technologie NFC a implementací algoritmu pro ...
  • Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů 

   Author: Polák Luboš; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Brož Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je zprovoznění existující inerciální navigační jednotky a její následné rozšíření o nadřazený výpočetní systém obsahující GNSS přijímač a barometr. Komunikace mezi jednotkami je zajištěna pomocí ...
  • Návrh a implementace řídicího systému pro autodráhové vozidlo 

   Author: Lád Martin; Supervisor: Martinec Dan; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace řídícího systému brusky kulových ploch 

   Author: Šrámek Ondřej; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Linhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací rídícího systému brusky kulových ploch. V úvodní cásti je nastínena problematika obrábení a podoba stávajícího stroje. Na tu navazuje návrh elektronického vybavení splnující ...
  • Návrh a realizace modulárního řídicího systému pro malé UAV 

   Author: Mondek Martin; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Jeřábek Ivan
   Cílem této práce je vývoj systému pro odhadování větru. Tento systém je vyvíjen na základě existujícího řídícího systému vyvinutého studenty na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení ...
  • Návrh a realizace řídicího systému pro autonomní autodráhové autíčko určené pro experimentování s inteligentními konvoji 

   Author: Bečka Marek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit platformu pro experimentování s algoritmy pro distribuované řízení konvojů automobilů. Řešení využívá běžnou autodráhu s na míru navrhnutými autonomními autíčky. Tato autíčka jsou ...
  • Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje 

   Author: Šiler Antonín; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Ješ Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)