Now showing items 1-2 of 2

  • Ustálený stav fuzzy dynamického systému 

   Author: Pavlík Šimon; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Pytelková Renata
   Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout fuzzy systém s využitím rekurzivní metody nejmenších čtverců (RLS), která bude použita k aproximaci grey-box dynamického nelineárního modelu, o němž předem víme, že je monotónní. ...
  • Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů 

   Author: Vrba Jan; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Pytelková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)