Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní termostat využívající metod umělé inteligence 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce používá zpětnovazební učení, konkrétně Q-learning, k vytvoření algoritmu pro inteligentní termostat. Algoritmus je schopen nalézt optimální regulátor pouze na základě poskytnutých dat. Data, která jsou k dispozici ...
  • Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit samoučící algoritmus pro předpověď intenzity slunečního záření, který využívá měřená data jako zpětnou vazbu pro úpravu původní, volně dostupné predikce. Výstupem tohoto ...