Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování 

   Author: Kamil Horný; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Malý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým plánováním trajektorie pro redundantního robota s 9 DoF. V první části jsou popsána současná řešení využívaná k hledání trajektorie pro redundantní roboty. Dále se práce věnuje ...