Now showing items 1-1 of 1

    • Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek 

      Author: Drs Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Jakovenko Jiří
      Výsledkem této práce je nová mikromanipulační technologie využívající dielektroforézy k manipulaci s pevnými i kapalnými látkami v kapalném médiu. První část práce se zabývá demonstrací principu 2D manipulace s polystyrenovými ...