Now showing items 52-71 of 719

  • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

   Author: Rouček Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
  • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

   Author: Rouček Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
  • Automatické řízení pro kolaborativní nošení nákladu dvěma bezpilotními helikoptérami 

   Author: Jiří Horyna; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro úlohy kooperativní letecké manipulace se dvěma bezpilotními letouny. Předkládáme systém pro uchopení předmětu ve formě modelu pro simulátor a HW prototypu. Obě části byly začleněny ...
  • Automatické sledování vozidla na platformě F1/10 

   Author: Jakub Hortenský; Supervisor: Vlasák Jiří; Opponent: Grossman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním zájmem této bakalářské práce je automatické sledování vozidla na platformě F1/10. Byly popsány a implementovány dva způsoby lokalizace objektu. Dvě varianty algoritmu, který generuje trajektorii, byly implementovány, ...
  • Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování 

   Author: Kamil Horný; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Malý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým plánováním trajektorie pro redundantního robota s 9 DoF. V první části jsou popsána současná řešení využívaná k hledání trajektorie pro redundantní roboty. Dále se práce věnuje ...
  • Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm 

   Author: Dušátko Zdeněk; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů 

   Author: Starý Tomáš; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Harwot Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota 

   Author: Václav Kubáček; Supervisor: Jochman Tomáš; Opponent: Maslikiewicz Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robotu. Úkolem je navrhnout způsob komunikace mezi kontrolérem robotu, kontrolérem laser trackeru a aplikačním ...
  • Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN 

   Author: Matěj Vasilevski; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Ille Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce dokumentuje systém na měření latencí na sběrnici CAN. Již existující systém byl oživen, aktualizován aby fungoval i na protokolu CAN FD, a lépe zdokumentován pro možnost nasazení i jinde než zde na fakultě. ...
  • Automatizovaná aktualizace struktury a dat relační databáze dle doménového modelu podnikové aplikace 

   Author: Fremunt Ondřej; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Automatizovaný systém pro měření parametrů akumulátorových baterií 

   Author: Ptáček Viktor; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Vaculín Ondřej
   Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci testovací stanice pro akumulátorové baterie. Důvodem vzniku této práce byla absence testovacího zařízení pro velké baterie na katedře elektrotechnologie. Ve své práci popisuji ...
  • Automatizovaný systém stahování webového obsahu potřebného k doplňování cleansetu 

   Author: Michal Staněk; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Zíka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce psaná v programovacím jazyku Python se zabývá zabezpečeným stahováním html a js souborů webových stránek k doplňování cleansetu antivirového programu. Stahování souborů probíhá na bázi zachytávání komunikace ...
  • Automobilová řídicí jednotka s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet 

   Author: Záhora Jiří; Supervisor: Vajnar Martin; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem auomobilové řídicí jednotky s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet, jejíž hlavní účel je poskytnutí komunikačního rozhraní mezi automobilem a externí platformou pro vývoj algoritmů autonomního ...
  • Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem 

   Author: Jan Bayer; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá úlohou autonomnního robotického průzkumu neznámého prostředí šestinohým kráčejícím robotem. Cílem průzkumu je nejen vytvořit prostorovou mapu prostředí, ale také určit průchodnost prozkoumaných částí ...
  • Autonomní robot SK8O 

   Author: Tomáš Bártík; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci používáme hloubkovou kameru Realsense k implementaci úlohy SLAM na dvoukolovém balancujícím robotovi. Jsou prozkoumány různé metody lokalizace, je vybrána metoda ORB-SLAM, dále je implementováno mapování, ...
  • Autonomní sledování člověka mobilním robotem 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Obsahem této práce je seznámit se s metodami lokalizace objektů pomocí kamery, k čemuž byl využit lokalizační systém detekující známou značku z obrazu. Dále je úkolem seznámit se s metodami pro rekonstrukci trajektorie. K ...
  • Autonomní vyhýbání vozidel na křižovatce 

   Author: Jelínek Ondřej; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací 

   Author: Simakov Aleksandr; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Schiller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce je věnována vytváření experimentální IoT platformy s nízkou spotřebou, které monitoruje vibrace a odesílá zpracovaná data na webový server ThingSpeak.com prostřednictvím WiFi rozhraní. Cílem této ...
  • Bezdrátový sběr dat ze sítě bezdotykových čteček 

   Author: Vinkler Ondřej; Supervisor: Nývlt Ondřej; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Bezdrátový senzorový systém 

   Author: Štoud Jakub; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Schiller Martin
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit bezdrátovou senzorovou síť s přenosem výstupů do nadřazeného zařízení. Bezdrátová senzorová síť bude složena z vývojových kitů od firmy Texas Instruments. Z naměřených ...