Now showing items 503-522 of 559

  • Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě 

   Author: Trojan Ondřej; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Doležal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce popisuje vývoj multiplayerové mobilní hry postavené na výstupu provedené analýzy a výzkumu nové koncepce použitelnosti rozšířené reality, která využívá knihovnu vybranou ze srovnání nejvyspělejších vývojových ...
  • Vlastnosti TABS (Thermally Activated Building System) 

   Author: Štěpán Petr; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv očních pohybů na EEG signál 

   Author: Novák Josef; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů 

   Author: Jakub Havlíček; Supervisor: Bruhm Hartmut; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Přesná lokalizace a mapování pomáhají robotům orientovat se v prostředí. V této práci je zkoumáno, jak může být kvalita simultánní lokalizace a mapování zlepšena architektonickými plány. Zvláštní pozornost je věnována vlivu ...
  • Vozidlová testovací platforma 

   Author: Zeman Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Sehnal Jiří
   Tato práce si klade za cíl návrh struktury a implementaci programového vybavení pro testovací platformu vozidlových komunikačních standardů. Náplň se skládá z vývoje obslužné aplikace pro platformu PC Windows. Další součástí ...
  • Vyčítání, řízení a zpracování signálů z diodového pole spektrofotometru 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Peca Marek
   Tato práce se zaměřuje na návrh a zhodnocení hardware pro spektrofotometr založený na optickém senzoru HAMAMATSU S390x pro přesné spektrometrické úlohy, konkrétně detekci složení a poměrů látek nebo analýzu formujících se ...
  • Vyhodnocení a vylepšení detektorů a deskriptorů zájmových oblastí v obrázku 

   Author: Lenc Karel; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Vedaldi Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vyhodnocování stavu maniodepresivních pacientů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Mosinger Jiří; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 

   Author: Jaroslav Klapálek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu ...
  • Využitelnost hráčů obecných her jako AI knihoven v praktických aplikacích 

   Author: Musil Ondřej; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů 

   Author: Vrba Jan; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Pytelková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití atributů detekovaných podle tváře při interakci Nao robotu s lidmi 

   Author: Petráčková Alena; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Ondruška Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel 

   Author: Csanda Jakub; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   V této bakalářské práci je nejprve představen BADA model. Poté je vypracováno teoretické porovnání mezi předcházejícím modelem BADA 3 a současným modelem BADA 4. Následně je navržena architektura nového modelu pro implementaci ...
  • Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček 

   Author: Wernisch Šimon; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se v rámci projektu Slotcar platooning, vedeného na katedře řídicí techniky, zabývá pochopením měřítek kvality a nedokonalosti bezdrátové komunikace, kterými jsou zpoždění a ztráta paketů. Navrhuje postup k jejich ...
  • Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat 

   Author: Srna Jakub; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je vývoj softwaru, který v budoucnosti bude sloužit pro analýzu dat společnosti Energocentrum PLUS, s. r. o., v rámci nově vznikajícího konceptu Energy intelligence. Tento koncept seskupuje analýzy ...
  • Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů 

   Author: Kumpošt Vojtěch; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím hypnogramů a cyklických alternujících vzorců (CAP) při analýze polysomnografických záznamů. Hypnogramy i CAP představují užitečné nástroje užívané experty při analýze spánku a ...
  • Využití levných senzorů pro autonomní kolony 

   Author: Ignjatović Miodrag; Supervisor: Ecorchard Gael Pierre Marie; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci ...
  • Využití metod umělé inteligence pro řízení hráčů ve hře "Ms. Pac-man" 

   Author: Feřt Petr; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Železný Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů 

   Author: Burian Vladimír; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Peca Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO! 

   Author: Zrůst Vladimír; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)