Now showing items 273-292 of 559

  • Obchodování na devizovém trhu s využitím genetického programování 

   Author: Jungman Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky 

   Author: Valášek Jiří; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Potřeba určování orientace hlavy vzrůstá s použitím brýlí rozšířené reality a zařízeními virtuální reality. Zvolený postup využívá v zařízeních již vestavěné senzory. Inerciální měřící jednotka o devíti stupních volnosti ...
  • Odhadování stavů vozidla 

   Author: Karim Al Reyahi; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vývoj autonomních vozidel se velmi rychle posouvá vpřed. Aby bylo možné dosáhnout plně autonomních vozidel, je nutné získat co nejvíce dat, která popisují chování vozidla. Rozpočet projektů bývá omezený, proto hrají celkové ...
  • Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Cigler Jiří; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi 

   Author: Šolc Adam; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Kolman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD 

   Author: Jeřábek Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce popisuje tři subprojekty, z nichž každý se zabývá podporou nového standardu CAN FD v open-source CAN kontrolérech. Zpočátku pojednává o rozšiřování volně dostupného kontroléru z OpenCores, kompatibilního s ...
  • Optická čtečka 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Opticky řízená a měřená mikromanipulace - návrh sestavy 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optický systém určování polohy pro PilsenCube pikosatelit 

   Author: Kandimala Nagarjuna Rao; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace provozu elektrických VN sítí pomocí řízení spotřeby 

   Author: Zlevor Ondřej; Supervisor: Malík Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace režimu elektrické brzdy 

   Author: Uher David; Supervisor: Kocourek Petr; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace robotických trajektorií 

   Author: Cezner Petr; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...
  • Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka 

   Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce se zabývá vylepšením a optimalizací provozního větrání v tunelu s komplexní strukturu i systém větrání. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část pojednává o matematickém modelování proudění vzduchu ...
  • Optimalizace řízení SBR čističky odpadních vod 

   Author: Stránský Martin; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace spotřeby elektrické energie datového centra 

   Author: Jiřík Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Michálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace výkonu vodní elektrárny 

   Author: Robenek Bronislav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimalizační algoritmus CMA-ES 

   Author: Šulc Antonín; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Optimalizační algoritmus pro dávkování a rozvrhování 

   Author: Vitvera Pavel; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bäumelt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá úlohou optimalizace výrobní linky. Je navržen a implementován dávkovací algoritmus, který určí počet dávek a najde suboptimální řešení instance problému v polynomiálním čase pro jeden a více ...
  • Optimální rozvrhování výroby buničiny 

   Author: Müller Josef; Supervisor: Havel Petr; Opponent: Horáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Optimální řízení vodní kaskády 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Rehák Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je seznámení se s Vltavskou vodní kaskádou a zkonstruování vhodného matematického modelu založeného na fyzikálních rovnicích, který se bude věrně podobat reálnému systému, pro potřeby optimálního řízení. ...